Pogrzeb chrześcijański

Liturgia pogrzebowa za każdego zmarłego powinna być z reguły odprawiona w jego własnym kościele parafialnym (KPK kan. 1177 §).

 Podstawą uzyskania prawa do pogrzebu we własnej parafii jest stałe lub tymczasowe zamieszkanie na jej terenie. Dla osób bez stałego adresu własną parafią jest parafia aktualnego przebywania.

Kodeks poucza, że jest możliwe wybranie przez wiernego lub osoby zajmujące się pogrzebem zmarłego (rodzina, a w jej braku, np. przyjaciele, znajomi) innego kościoła na pogrzeb. Odbywa się to za zgodą tego, kto nim zarządza, i po powiadomieniu własnego proboszcza (KPK kan. 1177 § 2).

Jeżeli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przyniesiono do niej zwłok ani nie został wybrany – zgodnie z prawem – inny kościół, liturgię pogrzebową należy odprawić w kościele tej parafii, gdzie nastąpiła śmierć, chyba że na mocy miejscowego prawa naznaczono inny kościół (KPK kan. 1177 § 3).

Prawodawca ma tu często na myśli zmarłych w szpitalu położonym w znacznej odległości od kościoła parafialnego, co utrudniłoby przewiezienie zwłok do tej świątyni.

Parafia NMP Królowej Świata nie posiada własnego cmentarza, dlatego też grzebanie zmarłego powinno być ustalone z osobą zarządzającą cmentarzem, który zgodnie z prawem został wybrany przez samego zmarłego lub przez osoby zajmujące się pogrzebem.

W celu ustalenia terminu pogrzebu osoby zajmujące się pogrzebem zmarłego powinny kontaktować się z księdzem bezpośrednio lub telefonicznie.

Trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

–  akt zgonu z urzędu stanu cywilnego,

–  zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych (odbycie spowiedzi, przyjęcie Komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala,

– pisemna  zgoda na chrześcijański pogrzeb proboszcza parafii, do której należał zmarły, jeżeli nie należał do tutejszej parafii.