Kult Miłosierdzia Bożego

 

 

Kult Miłosierdzia Bożego jest związany z wizjami św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905–38) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pan Jezus, mówiąc o sobie „jestem miłością i miłosierdziem samym”, polecił siostrze Faustynie głoszenie światu tego orędzia i wskazał ludziom pięć sposobów wypraszania zbawienia dla siebie i całego świata:

– odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego,

– modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego,

– modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu (godzina Miłosierdzia o 15.00),

– obchodzenie święta Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy),

– szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem – Pan Jezus obiecał za pośrednictwem s. Faustyny tym, którzy szerzą kult Miłosierdzia Bożego: „osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”.

Bardzo intensywny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji i kanonizacji s. Faustyny przez św. Jana Pawła II.

W naszej parafii dzieło szerzenia kultu realizuje ks. dr Mariusz Bernyś, czciciel i znawca kultu Bożego Miłosierdzia, kapelan szpitala Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha. Ks. kanonik Mariusz Bernyś w licznych utworach literackich opowiada o cierpieniu, wielkim Miłosierdziu Bożym, nawołuje do zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, modlitwy za Ojczyznę, Rodaków i cały świat, głosi zwycięstwo miłości. W każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.30 przewodniczy on w naszym kościele Eucharystii, po której ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja oraz spotkanie wiernych.

 Podobne spotkania odbywają się 22 dnia każdego miesiąca w kaplicy szpitala na Banacha.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 (koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy na różańcu)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 (na początku)

• Ojcze nasz…

• Zdrowaś Maryjo…

• Wierzę w Boga…

(na paciorkach, na których zwykle odmawia się Ojcze nasz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i całego świata.

(na paciorkach, na których zwykle odmawia się Zdrowaś Maryjo – 10x)

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(na zakończenie)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie! (3x)

Jezu, ufam Tobie!.

 

 

 

v