Duszpasterze

Duszpasterze:   

Proboszcz:

 ks. prałat Kazimierz Sznajder

Wikariusze:

ks. Szymon Petryka

ks. Artur Patrejko

ks. Waldemar Rybicki

Rezydenci:

ks. kapelan Mariusz Bernyś ( Szpital Banacha)

ks. Daniel Szafarz

ks. Zbigniew Sawiak

Osoby zakonne: z parafią współpracują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny ( MSF)

 s. Regina

 s. Stefania